Arnout C. Gischler

De Holland-Amerika Lijn in zwaar weer

 

In 1978 verhuisde de Holland Amerika Lijn van Rotterdam naar de USA en kwam in 1985 geheel in Amerikaanse handen. Dit boek gaat hoofdzakelijk over de periode voorafgaand aan het vertrek uit Nederland. Hierover is weinig bekend en er is nog nooit over geschreven.

Een citaat uit De Holland-Amerika Lijn in zwaar weer

Op onderzoek voor H.A.L. in de Caribean...

Met de opkomende maan kwam een zwart klif van St.Eustacius als een donkere muur op ons af. De twee bemanningsleden hadden zich inmiddels zelf uitgekleed en op veilige afstand van de kust sprongen zij overboord, namen de ijsblokken en vastgebonden kippen op hun schouders en brachten die tot de borst door het water wadend naar de kust. Ik deed hetzelfde met mijn kleren en mijn koffer. Op het kiezelstrandje namen wij afscheid.

Ik keek hen na toen zij het motortje weer startten en verdwenen in de maanverlichte tropennacht. In de donkere schaduw van het klif stond ik, nat en wel, als Odysseus na zijn schipbreuk aangespoeld op het eiland van de Phaiaken. De meisjes, die daar toen aan het strand speelden met de bal, liepen gillend weg bij het zien van de haveloze drenkeling. Alleen bij de beeldschone NausikaƤ kreeg deernis met de schipbreukeling de overhand.

Enkele ogenblikken wachtte ook ik op NausikaĆ”. Maar die kwam natuurlijk niet zodat ik mij maar aankleedde en mijn koffer het klif op zeulde. Het moet toen negen uur zijn geweest. Boven gekomen kwam de maan in zicht. De contouren van kleine dorpshuisjes wierpen een lange schaduw in mijn richting. Het was doodstil en Oranjestad leek uitgestorven. Bij een bordje `Gasthuis' belde ik aan. Ik wees de gastheer op de ijsblokken en de kippen onder aan het klif. Dat had hij al begrepen door het geronk van de sloepmotor. Dat werd een zorg voor morgen. Van meer urgentie was mijn aanwezigheid. Die moest gemeld worden aan de gouvernements administrateur.

Hij kwam, liet onmiddellijk de gemeentelijke generator inschakelen. Toen ging de openbare verlichting branden en in het gasthuis sprong de jukebox op een Afrikaans ritme. Dat bracht weer bevolking op de been en het werd een swingende nacht.

De Holland Amerika Lijn in zwaar weer,

Walburg Pers, 2003

Voor belangstelling of reacties neem contact op via de onderstaande email-link. U kunt een reactie verwachten.

Vriendelijke groet,

Arnout Gischler

'n zwaluw van heel ver, streek neer

dacht bij zichzelf : daar ben ik weer!

En wat men zegt "oost west, thuis best"

moet nu maar in praktijk getest .